Urban Governance and Social Innovation

Verbindende kennisagenda

De projecten van Urban Governance and Social Innovation gaan over nieuwe vormen van samenwerking bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Bij alle projecten en programma’s staat daarom het realiseren van sociale innovatie centraal. We ontwikkelen vernieuwende strategieën, manieren en organisatievormen om aan vraagstukken te werken waarbij meer gelijkwaardigheid tussen overheden, burgers en bedrijven een centraal beginsel is. Het aanpakken van vraagstukken in samenwerking met verschillende partijen noemen we collaborative governance.

De verbindende kennisagenda verbind de projecten met overeenkomstige vraagstukken met elkaar: dit kan betrekking hebben op de collaborative governance, Urban Commons, het creëren van leeromgevingen, participatie of boundary spanners.

Ambitie

De ambitie is om het leren over het werken aan sociale innovatie, in de vergelijking tussen de verschillende projecten, te versterken. De onderzoeksagenda diept daarom enkele verbindende thema’s uit en versterkt tegelijkertijd de kennis over methoden van actie-onderzoek.

Gepubliceerd door  Urban Governance 1 december 2023

  dr. S.J.H. Majoor (Stan)

Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

Tel: 0621156714
s.j.h.majoor@hva.nl
Bekijk profiel