Urban Governance and Social Innovation

Creëren van leeromgevingen

Lokale innovatiemilieus staan bij Urban Governance and Social Innovation centraal. Het gaat hierbij om veilige plekken waarin partijen innovatieve aanpakken testen en op basis daarvan met elkaar leren. Het creëren van dergelijke plekken is niet vanzelfsprekend. Soms kunnen bestaande innovatiemilieus versterkt worden door meer bewuste reflectie. Rondom andere opgaven moet er juist vanaf het begin een netwerk worden opgebouwd om samen een traject vorm te geven. Innovatiemilieus in de stad zijn er in allerlei soorten en maten. Eén daarvan is het zogenaamde ‘LivingLab’ of ‘Fieldlab’.

Fieldlabs

De eerste drie fieldlabs positioneerde Urban Governance and Social Innovation in Amsterdam Nieuw-West, Zuidoost en Oost. Drie stadsdelen met een divers pakket aan vraagstukken, waaronder laaggeletterdheid, het spreiden van massatoerisme en schuldenproblematiek onder jongeren.
Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Binnen het onderzoeksprogramma werken we nu met vier programma's; de Actieve en weerbare stad, de Duurzame Stad, Economisch Vitale stad en de Inclusief Bouwende stad, daarnaast is er het overkoepelende thema collaborative governance, ofwel de samen-sturing door diverse partijen bij de aanpak van gedeelde urbane vraagstukken. Hoe doe je dit het best?

De straat op!

De eerste stap luidt telkens: De straat op! Zoals op Plein ‘40 – ‘45 in Nieuw West, waar diverse partners, waaronder de gemeente, de HvA en lokale ondernemers, zoeken naar een gezamenlijke bestuursvorm om gentrificatie in deze populaire buurt een zachte landing te geven. Of het Bajeskwartier, waar projectontwikkelaar AM een consortium ontwikkelde met de HvA als onderzoekspartner, voor de bouw van een gezonde en duurzame wijk. Trajecten waarbinnen we nieuwe inzichten opdoen en kritische succesfactoren inventariseren.

Vanuit het onderzoek Creëren van leeromgevingen zetten we de logische vervolgstap op de professionaliseringsladder. We komen tot een definitie van wat een leeromgeving voor ons is. We verbinden en versterken onze praktijk- en theoretische kennis opgedaan in de fieldlabs, bijvoorbeeld als het gaat om ons centrale onderwerp collaborative governance. We analyseren hoe binnen de fieldlabs wordt geleerd. Hoe draagt deze kennis bijvoorbeeld bij aan het behalen van de (externe) projectdoelstellingen van onze partners en het oplossen van urbane vraagstukken? En last but not least: hoe komen we tot een reflectie-, leer- en ontwikkelritme binnen de eigen organisatie?

Alle fieldlabs van Urban Governance and Social Innovation zijn gecertificeerd door ENOLL.

Gepubliceerd door  Urban Governance 15 maart 2021

mw.  dr. J.E. Ferguson (Julie)

Associate lector

Tel: 0628530103
j.e.ferguson@hva.nl
Bekijk profiel