Urban Governance and Social Innovation

Boundary Spanners

Bounary spanners – ook wel bruggenbouwers, verbinders of grenswerkers genoemd – spelen een sleutelrol bij het werken aan grootstedelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, veiligheid, armoede, welzijn enz. Deze vraagstukken zijn complex en taai, deels omdat zij zich op de raakvlakken van verschillende (professionele) domeinen bevinden.

De professionals die aan deze complexe grootstedelijke vraagstukken werken, komen veelal uit organisaties, die domein georiënteerd georganiseerd zijn (het sociale domein, het fysieke domein, het veiligheidsdomein, het economisch domein enz.). Daardoor zijn deze organisaties in staat om in deze snel veranderende maatschappij hun kennis te bundelen en expertise up-to-date te houden.

De keerzijde van deze bundeling is dat professionals die in de verschillende domeinen werken, elk vanuit hun eigen expertise naar de grootstedelijke vraagstukken kijken, wat samen werken aan deze domein overstijgende grootstedelijke vraagstukken tot een moeizaam proces maakt. Dit leidt vaak tot onbegrip en conflicten tussen de betrokken partijen of tot compromissen waardoor de best mogelijke oplossingen niet gerealiseerd worden.

Boundary spanners zetten hun kennis van de verschillende domeinen in om de professionals uit verschillende domeinen te laten samenwerken. Hun optreden verminderd het aantal conflicten en voorkomt slappe compromissen. Zij gaan buiten de gebaande paden en realiseren daardoor betere “oplossingen” voor dit soort complexe grootstedelijke vraagstukken.

Centre of Expertise

Veel onderzoeken van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation gaan over complexe grootstedelijke vraagstukken, waarin boundary spanners een voorname rol spelen. De behoefte aan boundary spanners groeit omdat het aantal en de complexiteit van de grootstedelijke domein overstijgende vraagstukken alleen maar toeneemt. Degene die in de huidige praktijk deze boundary spanner rol succesvol vervullen doen dat nu vooral op basis van individuele inzichten en intuïtieve aanpakken. Zij doen vaak de goede dingen, maar er is weinig zicht op wat ze precies doen en waarom dit werkt.

Doel

Het doel is om wat de succesvolle boundary spanners in praktijk doen te expliciteren en te systematiseren. Dit destillaat uit de praktijken van de boundary spanners resulteert in een set werkregels die overdraagbaar zijn naar anderen boundary spanners en naar degene die deze rol ambiëren. Die werkregels stellen hen in staat om in de verschillende fase van complexe grootstedelijke vraagstukken de goede dingen te doen.

Gepubliceerd door  Urban Governance 21 juli 2022

dhr.  dr. G. de Groot (Gertjan) MCM

Docent en Senior Onderzoeker

Tel: 0624863150
g.de.groot@hva.nl
Bekijk profiel