Startklaar voor het schrijven!

Het WRITIC- groepsprogramma voor oudste kleuters in de klas

Artikel

‘Startklaar voor het schrijven!’ is de titel van het net verschenen boek over het groepsprogramma dat hoort bij de Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC- assessment)1. Het WRITIC-groepsprogramma heeft hetzelfde acroniem waarbij de I nu staat voor Intervention: Writing Readiness Intervention Tool In Context (WRITIC). Het WRITIC- groepsprogramma2 is ontwikkeld voor oudste kleuters die op basis van het WRITIC-assessment nog niet klaar zijn voor het leren schrijven in groep 3. Het richt zich op het stimuleren en verbeteren van de papier- en pentaken bij deze kleuters en draagt bij aan de voorbereiding op het leren schrijven. Het programma vindt plaats in de klas en wordt uitgevoerd door een kinderergotherapeut of een gespecialiseerde leerkracht als school-based interventie.

Referentie van Hartingsveldt, M., & de Vries, L. (2020). Startklaar voor het schrijven! Het WRITIC- groepsprogramma voor oudste kleuters in de klas. Ergotherapie Magazine, 48(5), 28-32.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 oktober 2020

Publicatiedatum

okt 2020

Auteur(s)

Liesbeth de Vries

Research database