Schrijven in de groepen 7 en 8

Hoofdstuk

In groep 7 en 8 schrijven leerlingen in schriften, maken ze opdrachten in werkboeken en aantekeningen tijdens de les. Daarnaast maken ze werkstukken, vullen formulieren in en gaan steeds meer de computer gebruiken. Al deze manieren van schrijven vereisen verschillende vaardigheden. Bij het maken van een werkstuk gebrui- ken leerlingen sierletters. Bij het invullen van een formulier wordt blokschrift gebruikt en bij het maken van aantekeningen is schrijfsnelheid belangrijk. Om snel te kunnen werken met de computer moeten kinderen bij voorkeur leren blind te typen. Het leren van deze vaardigheden vraagt een lesaanbod in groep 7 en 8 met vol- doende instructie- en oefentijd.

Referentie de Ridder, M.-J., van Hartingsveldt, M., & van Oers, M. (2019). Schrijven in de groepen 7 en 8. In A. Overvelde, & R. Nijhuis-van der Sanden (Eds.), Aan de slag met handschriftonderwijs: Over het belang van het leren schrijven met de hand (pp. 153-166). Boom Uitgevers.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 januari 2019

Publicatiedatum

jan 2019

Auteur(s)

Marie-José de Ridder
Monique van Oers

Publicaties:

Research database