Kwaliteit van intensive care-zorg

‘Wij gaan goed voor u zorgen’

Jaarlijks worden ongeveer 80.000 patiënten behandeld op de ruim 80 intensive care-afdelingen in Nederland. Op een intensive careafdeling worden vitale functies bewaakt en meestal zelfs overgenomen. Bij de meeste patiënten is voor kortere of langere tijd kunstmatige beademing noodzakelijk. Kunstmatige beademing is effectief en soms zelfs levens reddend maar is in het geheel niet zonder risico’s. Lector Critical Care Frederique Paulus gaat in haar rede in op de uitdagingen die de interprofessionele teams op de Intensive Care hebben ten aanzien van de luchtweg- en beademingszorg. Zij zal proberen te schetsen wat ‘Wij gaan goed voor u zorgen’ op een Intensive Care betekent. Het bijzonder lectoraat CriticalCare is ingesteld in samenwerking methet Amsterdam UMC locatie AMC.

Referentie Paulus, F. (2019). Kwaliteit van intensive care-zorg: ‘Wij gaan goed voor u zorgen’. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 4 juni 2019

Publicatiedatum

jun 2019

Auteur(s)


Publicaties:

Research database