Als je maar gezond bent...

bewoners en buurten in beweging

Amsterdam is een superdiverse stad met belangrijke uitdagingen op het gebied van gezondheid. Overgewicht, eenzaamheid en de gezondheidskloof tussen de gevestigde bovenlaag en groepen die het minder goed getroffen hebben zijn daar enkele van. De wijk als omgeving waar mensen wonen, werken, spelen en leren biedt kansen maar ook belemmeringen voor de gezondheid. Een integrale, ‘Whole-ofsociety’- benadering – dat is een aanpak met alle partijen inclusief bewoners –biedt aanknopingspunten om de gezondheid in grootstedelijke wijken te bevorderen. Lector Gezondheid en Omgeving Lea den Broeder gaat in haar rede in op de achtergronden en oplossingsrichtingen van de uitdagende gezondheidsvraagstukken in de stad. Het bijzonder lectoraat Gezondheid en Omgeving is ingesteld in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Referentie den Broeder, L. (2018). Als je maar gezond bent... bewoners en buurten in beweging. HVA Publicaties.
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 9 oktober 2018

Publicatiedatum

okt 2018

Auteur(s)


Publicaties:

Research database