Het opleiden van docenten met virtual reality

Kan VR een rol spelen bij het trainen van leraren om oudergesprekken te voeren?

Project

Virtual Reality is in opkomst. Maar ondanks de groeiende toepassing ervan in spellen en de industrie, is er nog maar weinig bekend over de mogelijkheden van deze technologie voor de lerarenopleiding. Dit project brengt daar verandering in, door te onderzoeken of virtual reality kan helpen bij het voorbereiden van leraren in wording op lastige oudergesprekken.

DOEL VAN DIT PROJECT

De waarde bepalen van virtual reality voor de lerarenopleiding

Virtual reality (VR) is een actuele, opkomende technologie die op sommige plaatsen al veelvuldig wordt toegepast (bijvoorbeeld in games), maar die in het onderwijs nog geen plek heeft gevonden. Dit project heeft tot doel de waarde van deze technologie voor het opleiden van leraren te onderzoeken. De toepassing waar dit onderzoek mee gaat werken is oudergesprekken. Deze keus is actueel, omdat in grote steden, met groeiende diversiteit, het risico op lastige oudergesprekken toeneemt. Een goede voorbereiding van de leraren op wat gewenst en ongewenst gedrag is tijdens deze ontmoetingen is essentieel.

In dit onderzoek komen dus twee actuele verschijnselen samen. De noodzaak voor betere training voor oudergesprekken is gesignaleerd, en ook vastgelegd in een convenant tussen de gemeente Amsterdam en de HvA. De bijkomende vraag is of de huidige trainingsmethoden, zoals gespreksprotocollen, interactiemodellen en opgenomen gesprekken, daarvoor toereikend zijn. Virtual reality kan mogelijk een meer realistische training bieden hiervoor, en een goede aanvulling zijn voor de opleiding.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Een pilot met VR en het vastleggen van de uitkomsten

Om de oudergesprekken te kunnen meemaken in VR, moeten er nieuwe opnames gemaakt worden. Hiervoor zullen acteurs een gesprek met bepaalde lastige situaties opnemen voor een 360-graden camera, die het mogelijk maakt om het later in virtual reality terug te kijken. Bij het onderzoek staan vervolgens drie kwesties centraal. Ten eerste is de vraag of het leren met VR-brillen de studenten meer zelfvertrouwen geeft voor het voeren van oudergesprekken. Ten tweede of VR een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de bestaande methoden, en tot slot is de vraag of opleiders het werken met VR-brillen wel als wenselijk of praktisch ervaren.

Omdat virtual reality zo’n nieuwe ontwikkeling is voor het onderwijs, zullen de resultaten breed gedeeld worden: via publicaties in wetenschappelijke en vaktijdschriften, en op conferenties en studiedagen binnen en buiten de HvA. Afhankelijk van de uitkomsten kan deze werkvorm ook beschikbaar gemaakt worden voor een grotere groep opleiders en opleidingen.

Wie zijn bij dit project betrokken?

De rol van VR-brillen in oudergesprekken is een initiatief van Ron Oostdam, Anneke van der Linde, Robert van Mulligen, Adri Menheere, Carine Ex, Pieter van Langen, Pieter de Wit, Rufus Baas (Mediacollege Amsterdam) en Ruben Fukkink.

Gepubliceerd door  Urban Education 14 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 01 feb 2019

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555