Tekorten op de arbeidsmarkt bedreigen de sociale stabiliteit

Lector Hafid Ballafkih over de Amsterdamse plannen voor krapte op de arbeidsmarkt

20 jun 2022 13:06

In het nieuwe coalitieakkoord dat PvdA, GroenLinks en D66 in Amsterdam hebben gesloten staan ambities voor onder meer de arbeidsmarkt, verduurzaming en kansengelijkheid. Wat vinden onze lectoren van die plannen. Vandaag: lector Arbeid en Human Capital in Transitie Hafid Ballafkih.

“De tekorten op de arbeidsmarkt zijn niet alleen een bedreiging voor de economie maar ook voor het verwezenlijken van onze ambities. Daarom blijven we inzetten op hervorming van de arbeidsmarkt, continueren programma’s om tekorten in sectoren tegen te gaan.” Dat staat te lezen in het coalitieakkoord.

Volgens Ballafkih gaat die dreiging zelfs verder. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn ook een bedreiging voor de sociale stabiliteit en solidariteit van de stad. De tekorten werken via de sociale structuur door op de veerkracht van de Amsterdamse samenleving. In een kleurrijke en diverse stad zoals Amsterdam zorgen de tekorten voor nieuwe arbeidsmarktallocatiemechanismen. “Zo zien we dat inkomen, besteding en arbeidsparticipatie bepalende mechanismen aan het worden zijn voor jonge gezinnen met lage inkomens.”

Duurzaam leven en werken

Een ander voorbeeld van zo’n mechanisme is verdringing op de woningmarkt. “Dit brengt spanningen met zich mee en zorg voor homogeniteit, omdat de verhuisdynamiek afneemt. De meeste mensen blijven zitten waar ze zitten. Met als gevolg kleinere huishoudens, door uit huis gaande kinderen, en uiteindelijk vergrijzing.” ziet Ballafkih. “Het verwezenlijken van economische ambities vraagt daarom om een goede sociale stabiliteit, te beginnen bij het wegnemen van onvrede dat een deel van de mensen heeft over hun maatschappelijke en financiële positie.”

Volgens Ballafkih moet het college van Amsterdam daarom inzetten op het verbeteren van de structuren in de stad waarbinnen mensen in de stad met elkaar samen leven. “Goed werk in verschillende branches behouden en faciliteren door met werkgevers en bonden in te zetten op de kwaliteit van leven en werken in de stad. Het is in het belang van werkgevers, werknemers en de overheid. Het is daarom nodig dat het gemeentebestuur een belangrijke, duidelijke rol en positie inneemt in de verschillende transities, zodat zij vorm kan geven aan de toekomst van duurzaam leven en werken in de stad Amsterdam.”