Op zoek naar vrije ruimte in Londen, Gent en Berlijn

Artikel

In een tijd waarin de woningnood hoog is en verdichting dé manier waarop stadsontwikkeling plaats vindt, zoekt Amsterdam manieren om ‘vrije ruimte’ in de stad te beschermen. Waar komt deze ambitie vandaan? En welke vorm van beleid is passend voor vrije ruimte, terwijl overheidssturing hier juist zo veel mogelijk afwezig is? Andere Europese steden kunnen inspiratie bieden om tot nieuw instrumentarium te komen. In dit artikel schetsen we hoe Londen, Gent en Berlijn omgaan met vrije ruimte en formuleren we enkele lessen voor Amsterdam en andere steden waar dit vraagstuk speelt.

Referentie de Nijs, K., & Majoor, S. (2020). Op zoek naar vrije ruimte in Londen, Gent en Berlijn. Rooilijn, 53(1), 52-58.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 30 maart 2020

Publicatiedatum

mrt 2020

Auteur(s)

Karin de Nijs

Publicaties:

Research database