Cultuurverandering in de 21ste eeuw

hot issue of hopeloos achterhaald?

Verslag

“Ik heb een goed artikel gelezen over cultuur, maar eigenlijk komt het erop neer dat culturen niet zijn te veranderen. Wil jij het ook eens lezen?” Er is een lichte verwildering te bespeuren achter de ogenschijnlijke rust waarmee deze woorden worden uitgesproken. De manager die dit zegt, is de trekker van een omvangrijke cultuurverandering waarbij meerdere bedrijven binnen de bouwbranche zijn betrokken. Hij trekt een kopie van het artikel uit zijn tas. Het is een goed doortimmerd verhaal, waarin de vloer wordt aangeveegd met mensen die denken dat culturen zijn te veranderen. Cultuurverandering wordt hierin gelijkgesteld aan een paradigmaverschuiving. Paradigma’s worden gekoppeld aan onze Europese geschiedenis en zijn daarmee diep geworteld en gaan generaties mee. Hoe kun je dan denken, is de conclusie van het artikel, dat je met een aantal sessies, opleidingen of andere interventies hierin ook maar een millimeter kunt opschuiven?

Referentie van Dijk, R., & Straathof, A. (2012). Cultuurverandering in de 21ste eeuw: hot issue of hopeloos achterhaald? Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Management van Cultuurverandering. https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-mr/assets_3/artikel_cultuurverandering-in-de-21e-eeuw_hva_juni2012
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 juni 2012

Publicatiedatum

jun 2012

Auteur(s)

Rita van Dijk
Alex Straathof

Publicaties:

Research database