Zorghotel Pitstop

praktijkbeschrijving

Verslag

Dit is het verslag van een onderzoek naar het reilen en zeilen van het Zorghotel Pitstop. Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe in deze voorziening vorm gegeven wordt aan cliëntsturing/zelfbeheer en herstel, welke knelpunten en spanningen daarmee gepaard gaan, welke leer- en ontwikkelprocessen zich daarbij voordoen en welke faciliteiten daarbij nodig zijn.

Referentie Hellings, W., Desain, L., & Huber, M. (2015). Zorghotel Pitstop: praktijkbeschrijving. Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.
1 november 2015

Publicatiedatum

nov 2015

Auteur(s)

Wim Hellings
Max Huber

Publicaties:

Research database