Weer leren leven

Een praktijkgericht onderzoek naar het ondersteunen van individuele en collectieve processen en de samenwerking met (formele en informele) ervaringswerkers

Verslag

Dit onderzoek is een aanzet tot het expliciteren en verder ontwikkelen van het handelingsrepertoire van de ondersteuners in zelfbeheer. Het onderzoek is gericht op kennis- en praktijkontwikkeling en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van praktijktheorie over de nieuwe sociale professional als ondersteuner van zelfsturing van mensen in kwetsbare situaties. Binnen het beroepsonderwijs levert dit onderzoek input voor twee van de met de WMO-werkplaats beoogde producten: de handreiking zelfbeheer en samensturing en een bijdrage voor een verbeterde versie van de onderwijsmodule herstelgericht outreachend werken.

Referentie Remmelink, L. E., Passavanti, M. E., Huber, M. A., & Desain, E. J. P. (2016). Weer leren leven: Een praktijkgericht onderzoek naar het ondersteunen van individuele en collectieve processen en de samenwerking met (formele en informele) ervaringswerkers. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

L. E. Remmelink
M. A. Huber

Publicaties:

Research database