Urban Vitality

over mantelzorgers in de regio Amsterdam

Verslag

De Hogeschool van Amsterdam voert, in nauwe samenwerking met een aantal stedelijke partners, het project ‘Informele zorg en diversiteit’ uit. Dit project richt zich onder andere op mantelzorgers. In de zomer van 2013 werkten 579 mantelzorgers aan het onderzoek mee door een enquête in te vullen. In de enquête zijn vragen gesteld over de ervaringen met het verlenen van mantelzorg, ondersteuningsbehoeften en de samenwerking met professionele hulpverleners. Om meer te kunnen zeggen over de mogelijke verschillen tussen de diverse mantelzorgers is ook gevraagd naar leeftijd, geslacht en andere kenmerken van de respondenten. In deze factsheet worden een aantal onderzoeksresultaten beschreven.

Referentie Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Community Care (2014). Urban Vitality: over mantelzorgers in de regio Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Community Care.
1 januari 2014

Publicatiedatum

jan 2014

Auteur(s)

Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Community Care

Publicaties:

Research database