Samen DOEN vanuit de tweede lijn

eindrapportage van een onderzoek naar de Samen DOEN teams in Amsterdam

Verslag

Gebiedsgericht werken is momenteel de dominante trend in de Nederlandse zorg. Zo’n tachtig procent van de gemeenten kiest voor het model van wijkteams. Ook in Amsterdam zien we dat steeds meer wijkteams worden gevormd.

Referentie Veldboer, L., Hoijtink, M., & Metze, R. (2016). Samen DOEN vanuit de tweede lijn: eindrapportage van een onderzoek naar de Samen DOEN teams in Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Rosalie Metze

Publicaties:

Research database