Samen Doen in de buurt

een praktijkanalyse van drie Samen Doen-teams in Amsterdam

Verslag

Dit is de overkoepelende rapportage van het onderzoek naar drie teams die de werkwijze ‘Samen DOEN in de buurt’ in Amsterdam uitvoeren. Samen DOEN in de buurt is een innovatieve Amsterdamse werkwijze, waarmee buurtteams huishoudens met meervoudige problemen helpen bij de aanpak van hun problemen en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Referentie Bichbich, F., Bouwes, T., Hoijtink, M., Kemmeren, C., Metze, R., Räkers, M., Rumping, S., Stam, M., & Zuithof, M. (Eds.) (2014). Samen Doen in de buurt: een praktijkanalyse van drie Samen Doen-teams in Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
1 september 2014

Publicatiedatum

sep 2014

Auteur(s)

Fatima Bichbich
Tineke Bouwes
Rosalie Metze
Marc Räkers
Martin Stam
Martin Zuithof

Publicaties:

Research database