Nieuw-West op zijn best

handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn rond het Osdorpplein, Nieuw-West.

Verslag

De decentralisaties en hervormingen in het sociaal domein beogen een andere insteek van de ondersteuning van mensen. De meeste zorg en welzijn vindt meer plaats in de eigen kring van de bewoner, door mantelzorgers en vrijwilligers uit het netwerk van deze bewoner. Als dat niet meer gaat en te ingewikkeld wordt, is er kennis en kunde van beroepskrachten nodig. Vaak gaat het een en het ander in elkaar over, of spelen naast elkaar. Dan is het belangrijk dat er een goede samenwerking is en vertrouwen is, in elkaar en in de overtuiging dat samen goede oplossingen gevonden kunnen worden.

Referentie Arikok, N., el Aslouni, A., Bakrine, C., Badaou, L., Bouadi, O., Bouyarden, H., Carton, E., van Eupen, R., Floor, C., Gozems, N., Gugler, H., Hafdi, R., van den Hoek, M., Jansma, M., Kahlman, I., Kaplanseren, E., Kooistra, M., Landveld, S., van Leeuwen, H., ... de Koningh, W. (2016). Nieuw-West op zijn best: handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn rond het Osdorpplein, Nieuw-West. Gemeente Amsterdam, Nieuw West.
1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Neslihan Arikok
Ahmed el Aslouni
Chaima Bakrine
Leila Badaou
Omar Bouadi
Hafida Bouyarden
Els Carton
Rob van Eupen
Corinne Floor
Niels Gozems
Hanna Gugler
Rabia Hafdi
Marianne van den Hoek
Monique Jansma
Ida Kahlman
Elvan Kaplanseren
Marijke Kooistra
Sheila Landveld
Helga van Leeuwen
Marco Louw
Miryam Massop
Nikki van Ommeren
Wasilis Psathas
Raymond Pinas
Anne Riemersma
Naima Toutouh
Elles Visser
Jolande de Vries
Tryfeen de Vries
Marleen Winter
Ouassima el Yakoubi
Sharma -
Marc Räkers
Martin Stam
Karin Hanekroot
Gerard van Vliet
Tineke Bouwes
Wonah de Koningh

Research database