Het vierde baken

de verhouding tussen formeel en informeel

Artikel

De Memorie van Toelichting op de in 2007 ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) laat er geen misverstand over bestaan: de overheid is ervan overtuigd dat mensen te gemakkelijk een beroep doen op de collectief gefinancierde hulpverlening.

Referentie Kwekkeboom, R. (2011). Het vierde baken: de verhouding tussen formeel en informeel. Vangnet, 2011(mei), 8-9.
1 mei 2011

Publicatiedatum

mei 2011

Auteur(s)


Publicaties:

Research database