Verschraling van wijkvoorzieningen?

Bewoners aan het woord over collectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen in een Amsterdamse en een Zaanse wijk

Verslag

Collectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen zoals een buurthuis, een bibliotheek en laagdrempelige speel en sportvoorzieningen worden steeds meer beschouwd als een belangrijk instrument om de kansengelijkheid en ontplooiing van buurtbewoners te bevorderen. Deze voorzieningen zijn namelijk vaak plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, informatie uitwisselen en waar ze kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) is er nu bezorgdheid over een mogelijke verschraling van deze voorzieningen in met name de aandachtswijken.

Referentie Huwaë, S., Rözer, J., & Veldboer, L. (2024). Verschraling van wijkvoorzieningen? Bewoners aan het woord over collectieve ontplooiingsgerichte voorzieningen in een Amsterdamse en een Zaanse wijk. (Versie 1.0 ed.) Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Stedelijk Sociaal Werk.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 februari 2024

Publicatiedatum

feb 2024

Auteur(s)

Sylvia Huwaë

Publicaties:

Research database