Social Network First?

een verkennend onderzoek naar de werking van netwerkondersteuning bij dak- en thuisloze mensen in Amsterdam en Haarlem

Verslag

In deze verkennende studie beschrijven we welke doelen er volgens professionals, dak- en thuisloze mensen en naasten bereikt kunnen worden met netwerkondersteuning. Ook wordt besproken wat volgens betrokkenen nodig is om een steungroep op te zetten en hoe hiermee de eigen regie van de dak- en thuisloze mensen kan worden versterkt.

In de praktijk blijkt de resource-methodiek, een methode afkomstig uit de GGZ om het netwerk te betrekken, moeilijk inzetbaar bij de doelgroep van dak- en thuisloze mensen. Opvangorganisaties en het onderzoeksproject ‘Social Network First?’ zijn gestart met het idee van resource-methodiek, maar nu wordt netwerkondersteuning aan deze doelgroep in een andere vorm aangeboden. Het rapport is gebaseerd op 25 interviews met professionals, dak- en thuisloze mensen en hun naasten in Amsterdam en Haarlem.

Referentie Steenvoorde, J., Lucas, P., van der Ent, B., de Lange, M., IJdens, N., Huber, M., & Hermens, N. (2023). Social Network First? een verkennend onderzoek naar de werking van netwerkondersteuning bij dak- en thuisloze mensen in Amsterdam en Haarlem. Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Stedelijk Sociaal Werk.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 augustus 2023

Publicatiedatum

aug 2023

Auteur(s)

Josine Steenvoorde
Barbara van der Ent
Nina IJdens
Max Huber
Niels Hermens

Publicaties:

Research database