Hoezo 'gewoon meedoen'?

meedoen in de wijk met een LVB

Artikel

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kunnen ‘gewoon meedoen’ in de wijk. Ontmoeting en lichte ondersteuning vinden zij in de sociale basis. Tot zover het beleidsideaal.

Achter de schermen proberen welzijnsprofessionals met kunst- en vliegwerk dat meedoen in goede banen te leiden. Beleid moet rekening houden met de specifieke ondersteuningsbehoeften van de doelgroep.

Referentie Welschen, S., Lucas, P., & Hoijtink, M. (2023). Hoezo 'gewoon meedoen'? meedoen in de wijk met een LVB. Sociaal Bestek: tijdschrift voor participatie, inkomen en zorg, 85(4).
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2023