Sociale afstand

Hoofdstuk

Sociaal werkers komen vaak in aanraking met groepen die een grote afstand tot de samenleving ervaren. De sociale afstand wordt het best zichtbaar op het moment dat anderen met een grote boog om deze personen heen lopen.

In dit lemma wordt eerst het denken in termen van sociale afstand nader beschreven. Vervolgens komen enkele theorieën aan bod die verklaren hoe sociale afstand ontstaat en kan worden tegengegaan. Deze theorieën bieden handvatten voor sociaal werkers om sociale afstand te verkleinen en sociale nabijheid te creëren.

Referentie Rözer, J., & Völker, B. (2022). Sociale afstand. In L. Veldboer, R. Engbersen, E. Hooghiemstra, J. Jansen, L. Koeter, L. Repetur, J. Rözer, & A. Sprinkhuizen (Eds.), Lexicon nabij sociaal werk (pp. 50-56). Movisie.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 oktober 2022

Publicatiedatum

okt 2022

Auteur(s)

Beate Völker

Publicaties:

Research database