Evaluatie project verwijsstroom huisartsen Hoorn: two pager

Verslag

Het project verwijsstroom huisartsen is gestart op 1 januari 2020. Het doel van het project is om de samenwerking tussen huisartsen en het gebiedsteam 1.Hoorn te versterken.

De gemeente en betrokken zorgpartijen zullen door de versterkte samenwerking:
• Eerder problemen signaleren en sneller passende zorg bieden, waar het kan lichte zorg inzetten en minder snel diagnosticeren.
• Zorgvragen normaliseren.
• Actief regie voeren op het resultaat waarbij gezin en professional betrokken zijn. Zeker in gevallen waarbij er sprake is van multi-problematiek.
• Escalaties en doorverwijzingen naar tweedelijnsvoorzieningen voorkomen.

Referentie Rözer, J. J., Kemmeren, C. A. A., & de Lange, M. M. (2022). Evaluatie project verwijsstroom huisartsen Hoorn: two pager. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 december 2022