Ervaringen van huisartsen en praktijkondersteuners met 1.Hoorn

De uitkomsten van een vragenlijst

Verslag

In dit rapport beschrijven wij de resultaten van een vragenlijst onder huisartsen en praktijkondersteuners Jeugd in de gemeente Hoorn. Zij zijn bevraagd over de samenwerking met 1.Hoorn. Dit is hét punt, dichtbij in de wijk, waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen rond zorg en ondersteuning in Hoorn.

Huisartsen en praktijkondersteuners beoordelen het contact met 1.Hoorn gemiddeld met een 7,4. Laten we echter één beoordeling met een 1 buiten beschouwing, dan is het gemiddelde een 7,7. In de bredere regio (met ook andere gemeenten) scoorden wijkteams de afgelopen 2 jaar om en nabij de 5 op exact dezelfde vraag. In verhouding scoort 1.Hoorn dan goed.

De meeste huisartsen en praktijkondersteuners hebben een aantal keer per maand contact met 1.Hoorn. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan in voorgaande regionale metingen. Het contact is in vergelijking hiertoe dan ook hoog en neemt mogelijk toe. De huisartsen en praktijkondersteuners zijn van mening dat 1.Hoorn een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit en efficiëntie van de zorg, alsmede aan een bredere kijk. Ook het sparren over complexe zaken met 1.Hoorn wordt positief ervaren. Als belangrijkste knelpunt wordt genoemd de uitwisseling van gegevens. Ook zijn er bij diverse huisartsen en praktijkondersteuners zorgen over de continuïteit van het contact. Bij enkelen is er enige onduidelijkheid over de exacte rol van het wijkteam in het zorglandschap. Door de huisartsen en praktijkondersteuners worden oplossingen onder andere gezocht in het delen van lijsten met patiënten, uitwisseling van bijvoorbeeld telefoonnummers, 1 aanspreekpunt en het vergroten van het zicht op wat 1.Hoorn doet.

Referentie Rözer, J. J. (2022). Ervaringen van huisartsen en praktijkondersteuners met 1.Hoorn: De uitkomsten van een vragenlijst. Werkplaatsen Sociaal Domein. https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2022/05/ervaringen-huisartsen-met-het-wijkteam-1.hoorn.html
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2022