Eindrapportage leercirkel laagdrempelige ondersteuning voor personen met onbegrepen gedrag Zaanstreek-Waterland

Verslag

In het kader van het regionale GGD-project Borgen, Inbedden en Verbinden hebben onderzoekers van het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de GGD Zaanstreek-Waterland een leercirkeltraject georganiseerd om laagdrempelige ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te versterken. Het project is uitgevoerd binnen de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving waarvan het lectoraat penvoerder is en de GGD een partner.

Het leercirkeltraject is in november 2021 gestart in twee gemeenten: Zaanstad en Purmerend. Daarbij is aangesloten bij de inventarisaties die de GGD Zaanstreek-Waterland deed in deze gemeenten. Zeven professionals van verschillende disciplines (welzijn, GGZ, gemeente, ervaringsdeskundigheid) en functietypen (managers/leidinggevenden, uitvoerenden, ambtenaars) namen per gemeente deel aan de leercirkel. In juni 2022 vond de laatste leercirkel plaats.

Referentie Lucas, P., Rözer, J. J., Vaartjes, T., & Boerema, I. (2022). Eindrapportage leercirkel laagdrempelige ondersteuning voor personen met onbegrepen gedrag Zaanstreek-Waterland. Werkplaatsen Sociaal Domein.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 17 juni 2022

Publicatiedatum

jun 2022

Auteur(s)

T. Vaartjes
I. Boerema

Publicaties:

Research database