Overbruggen van verschillen

Verslag

Door de Werkplaatsen sociaal domein Amsterdam, Noord Brabant Fontys, Noord en Zuyd is onderzoek uitgevoerd naar casuïstiekbesprekingen tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk en Inkomen. Rond cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is het geen gemeengoed om een casuïstiekbespreking te organiseren. Het onderzoek wil een bijdrage leveren aan inzicht in componenten van casuïstiekbesprekingen, die de integrale samenwerking tussen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen bevorderen.

Referentie Polstra, L., Klumpenaar, D., de Lange, M., & Potting, M. (2020). Overbruggen van verschillen. Hanzehogeschool Groningen.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 30 november 2020

Publicatiedatum

nov 2020

Auteur(s)

Louis Polstra
Desiree Klumpenaar
Marianne Potting

Publicaties:

Research database