Maak vega(n) makkelijk, aantrekkelijk, belangrijk en normaal

Interventiemogelijkheden voor het verduurzamen van de kantines van de UvA en de HvA

Verslag

UvA en HvA willen vooroplopen in de transitie naar een toekomstbestendige duurzame maatschappij. Daar horen duurzame kantines bij. Het HvA lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad deed daarom in opdracht van UvA en HvA onderzoek naar hoe bezoekers van de kantines van de kennisinstellingen kunnen worden gestimuleerd om daar duurzamere keuzes te maken

In opdracht van Facility Services van de UvA en HvA is onderzocht hoe bezoekers van de UvA en HvA kantines gestimuleerd kunnen worden om meer vegetarische en plantaardige, vega(n), keuzes te maken.

In het onderzoek zijn motieven en barrières in kaart gebracht van kantinebezoekers om meer vega(n) te eten. Daarvoor is een literatuurstudie gedaan en zijn diepte-interviews gehouden met bezoekers van de kantine. Bovendien is een enquête afgenomen bij bijna 900 UvA- en HvA-studenten en -medewerkers.

Uit het onderzoek komt o.a. naar voren dat in alle behoeften van de kantinebezoeker kan worden voorzien zonder vlees aan te bieden. Op dit moment schiet het vega(n) aanbod daarin te kort. Een ruime meerderheid van de geënquêteerde studenten en medewerkers staat positief tegenover een uitbreiding van het vega(n) aanbod (68%) en zou graag zien dat de UvA en HvA de verantwoordelijkheid neemt om klimaatverandering tegen te gaan door minder vleesopties aan te bieden (68%), slechts 19% is het hier niet mee eens.

“Een ruime meerderheid van de geënquêteerde studenten en medewerkers staat positief tegenover een uitbreiding van het vega(n) aanbod.”

Voorwaarden voor gedragsverandering

De bevindingen van het onderzoek geven enorm veel aanknopingspunten om gedrag te veranderen. De aanbevelingen van de onderzoekers vallen uiteen in twee routes die hand in hand gaan. In de fysieke route worden aanpassingen gedaan aan de omgeving die inspelen op gelegenheid en capaciteit. De sociale route richt zich op de waarden en normen van bezoekers ter bevordering van motivatie en capaciteit.

Alle aanbevelingen en concrete interventiemogelijkheden zijn uitgewerkt in het adviesrapport.

Referentie Kappers, C., Kreemers, L., Post, E., Meijers, M., Langenberg, G., & Renes, R. J. (2022). Maak vega(n) makkelijk, aantrekkelijk, belangrijk en normaal: Interventiemogelijkheden voor het verduurzamen van de kantines van de UvA en de HvA. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie, Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 juli 2022

Publicatiedatum

jul 2022

Auteur(s)

Marijn Meijers
Gust Langenberg

Publicaties:

Research database