Meepraten schept de verwachting serieus genomen te worden

hoe deelnemers aan stadsgesprekken spreken over hun verwachtingen

Artikel

Deelnemen aan het gesprek schept de verwachting serieus genomen te worden. Hoe deelnemers aan stadsbijeenkomsten praten over hun verwachtingen. Dit artikel benaderd publieke participatie vanuit het perspectief van de burger.

Referentie Bleijenberg, C., Aarts, N., & Renes, R. J. (2019). Meepraten schept de verwachting serieus genomen te worden: hoe deelnemers aan stadsgesprekken spreken over hun verwachtingen. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 47(3-4), 176-195. https://www.tijdschriftvoorcommunicatiewetenschap.nl/scripts/shared/artikel_pdf.php?id=CW-47-3-176
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2019

Publicatiedatum

jan 2019

Auteur(s)

Christine Bleijenberg
Noelle Aarts

Publicaties:

Research database