Wat typeert corrumperende culturen

Verslag

In een rapport van Transparency International uit 2012 blijkt dat in Nederland voornamelijk geïnvesteerd wordt in de preventie van integriteitsschendingen (TI, 2012). Nieuwe werknemers krijgen dilemmatrainingen, spelen integriteitsspellen en voeren gesprekken met hun manager over integer handelen in de organisatie. Opvallend is echter dat anti-corruptie inspanningen node worden gemist. Zowel over de opsporing als over de berechting van mensen die grootschalige integriteitsschendingen hebben gepleegd bestaat in Nederland discussie. De lage straffen die werden uitgedeeld aan betrokkenen bij de bouwfraude leidden tot ongenoegen in de samenleving. Ook zorgt de afwezigheid van een anti-corruptie autoriteit in Nederland voor discussie. In januari 2013 oordeelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat Nederland omkoping en corruptie door Nederlandse bedrijven in buitenland te weinig aanpakt. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie reageerde hier spoedig op met de boodschap dat het kabinet signalen van corruptie sneller zal oppakken.

Referentie Unger, M., & Straathof, A. (2013). Wat typeert corrumperende culturen. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Management van Cultuurverandering.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 13 juni 2013

Publicatiedatum

jun 2013

Auteur(s)

Alex Straathof

Publicaties:

Research database