Onderzoek als kompas

hoe krijg je een gewenste organisatiecultuur?

Verslag

In dit artikel verkennen de auteurs de route naar hoe men een gewenste organisatiecultuur kan bereiken. In het artikel wordt gesteld dat het falen van veel grootschalige veranderprogramma’s binnen organisaties direct kan worden gerelateerd worden aan weerstand van medewerkers. Uitgangspunt is een theorie uit de managementschool die cultuur opvat als een aspect van een organisatie, in plaats van de antropologische opvatting, die organisatiecultuur als allesomvattend beschouwd. Centrale vraag in het artikel is: Hoe krijg je een gewenste organisatiecultuur? met twee subvragen: 1) Hoe komen we aan een scherp beeld van de organisatiecultuur? en 2) Hoe is cultuurverandering te realiseren? Concluderend stellen de auteurs dat cultuuronderzoek kan worden ingezet als middel om de beoogde veranderdoelen te bereiken. Door de toepassing van het onderzoek kan op verschillende onderdelen van de cultuur een scherp beeld ontstaan.

Referentie Feurich, R., & Straathof, A. (2012). Onderzoek als kompas: hoe krijg je een gewenste organisatiecultuur? Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Management van Cultuurverandering.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2012

Publicatiedatum

jan 2012

Auteur(s)

Ritchie Feurich
Alex Straathof

Publicaties:

Research database