Good practices voor laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschiloplossing

Rapport in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand

Verslag

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor het voorkomen en effectief beslechten van geschillen met de overheid in de fase van besluitvorming en bezwaarbehandeling. De overheid is bezig met de vraag hoe burgers het beste kunnen worden ondersteund in procedures van besluitvorming en bezwaar en haar eigen rol daarbij.

In dit onderzoek in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand is de vraag aan de orde hoe procedures van besluitvorming en bezwaar zodanig kunnen worden georganiseerd, dat geschillen worden voorkomen en dat ze, mochten ze toch ontstaan, zo snel, effectief en bevredigend mogelijk kunnen worden opgelost.

Referentie Marseille, B., Mein, A., Wever, M., Winter, H., & de Winter, P. (2023). Good practices voor laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschiloplossing: Rapport in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 mei 2023

Publicatiedatum

mei 2023

Auteur(s)

Bert Marseille
Marc Wever
Heinrich Winter
Paulien de Winter

Publicaties:

Research database