Notitie maatwerk bij bezwaar

Verslag

Het begrip ‘maatwerk’, meer in het bijzonder ‘het toepassen van de menselijke maat bij de uitvoering van regelgeving’, heeft recent een hoge vlucht genomen. Veel overheidsorganisaties bezinnen zich op de vraag of zij voldoende maatwerk bieden en hoe dat dan zou moeten. In het kader daarvan speelt ook de vraag hoe (inhoudelijk) maatwerk te bieden. Deze notitie dient als hulpmiddel om deze vraag te beantwoorden.

Referentie Mein, A. (2022). Notitie maatwerk bij bezwaar. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Legal Management.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 27 januari 2022

Publicatiedatum

jan 2022

Auteur(s)


Research database