Laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschiloplossing in het sociaal domein. Verslag evaluatie proefproject: ‘Signaleringsoverleg Utrecht

Verslag

Deze casestudy maakt deel uit van een onderzoek naar laagdrempelige, vroegtijdige en rechtsvaardige geschiloplossing in het sociaal domein, in opdracht van de Raad voor de Rechtsbijstand. Doel van dit onderzoek is het formuleren van ‘veelbelovende praktijken’ die kunnen bijdragen aan het voorkomen dan wel passend beslechten van geschillen in het sociaal domein. Dit tegen de achtergrond van de herziening van het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand, in het kader waarvan wordt gezocht naar innovaties voor de praktijk van geschilbeslechting.

Referentie Mein, A. (2022). Laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschiloplossing in het sociaal domein. Verslag evaluatie proefproject: ‘Signaleringsoverleg Utrecht.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 14 september 2022

Publicatiedatum

sep 2022

Auteur(s)


Publicaties:

Research database