CBb haalt streep door bestuurlijke boete voor verboden nevenactiviteiten pensioenfonds: verbodsnorm onvoldoende kenbaar

Annotatie bij CBb 26 oktober 2021, ECLI:NL:CBB:2021:960

Artikel

Het CBb heeft het beroep gegrond verklaard tegen het besluit van DNB om een boete op te leggen aan twee bestuurders van een pensioenfonds wegens overtreding van het verbod voor pensioenfondsen om nevenactiviteiten te verrichten (artikel 116 Pensioenwet). Het pensioenfonds zou zich te veel als een onderneming hebben gedragen en daardoor zijn afgedwaald van zijn (wettelijke) kerntaken. De boete is volgens het CBb opgelegd in strijd met het kenbaarheidsvereiste uit artikel 7 EVRM. Het pensioenfonds kon, in de gegeven omstandigheden en gelet op de wetsgeschiedenis, op voorhand niet weten dat het het verbod op het verrichten van nevenactiviteiten had overtreden.

Referentie Mein, A. G. (2022). CBb haalt streep door bestuurlijke boete voor verboden nevenactiviteiten pensioenfonds: verbodsnorm onvoldoende kenbaar: Annotatie bij CBb 26 oktober 2021, ECLI:NL:CBB:2021:960. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2022(1), 43-45. https://doi.org/10.5553/TBSenH/229567002022008001007
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2022

Publicatiedatum

jan 2022

Auteur(s)


Publicaties:

Research database