Toezicht in het sociaal domein: waar staan we?

Artikel

Dit nummer van het Tijdschrift voor Toezicht staat in het teken van het toezicht in het sociaal domein. Het begrip sociaal domein wordt gebruikt om het geheel aan gemeentelijke werkzaamheden te omschrijven op het gebied van onder meer werk en inkomen, zorg en ondersteuning en jeugdhulp. Meer concreet gaat het dan om de uitvoering van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet.

Referentie Mein, A. (2021). Toezicht in het sociaal domein: waar staan we? Tijdschrift voor Toezicht, 2021(2), 41-42. https://doi.org/10.5553/TvT/187987052021012002001
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 augustus 2021

Publicatiedatum

aug 2021

Auteur(s)


Publicaties:

Research database