Meer halen uit oplossingsgericht werken bij bezwaar

Hoofdstuk

Inleiding: In dit hoofdstuk doe ik verslag van ons onderzoek naar oplossingsgericht werken bij bezwaar in vijf Noord-Hollandse gemeenten. Dit praktijkgerichte onderzoek beoogt een burgervriendelijke en oplossingsgerichte werkwijze bij bezwaar dichterbij te brengen. Die aanpak kan immers wel een nieuwe impuls gebruiken. Achtereenvolgens ga ik in op de aanleiding, doelstelling en opzet van het onderzoek, om vervolgens de belangrijkste bevindingen weer te geven, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.

Referentie Mein, A. (2021). Meer halen uit oplossingsgericht werken bij bezwaar. In A. Mein, & S. Marx (Eds.), Handboek oplossingsgericht werken bij bezwaar (pp. 23-45). Boom juridisch.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2021