SJD in 2020

Een vervolgonderzoek naar de arbeidsmarkt voor sociaal juridische dienstverleners

Verslag

Het rapport ‘SJD in 2020’ biedt zicht op inhoudelijke trends en ontwikkelingen die voor functies in de SJD-beroepspraktijk relevant zijn. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Landelijk opleidingsoverleg Sociaal Juridische Dienstverlening (LOO SJD), door het lectoraat Legal management van de Hogeschool van Amsterdam en docent-onderzoekers van alle aan het LOO verbonden SJD-opleidingen. Het LOO volgt ontwikkelingen in de SJD-beroepspraktijk op de voet, om te borgen dat de opleiding blijft voldoen aan de eisen van het werkveld. In 2014 was het LOO daarom al eerder opdrachtgever voor het voorafgaande onderzoek SJD in beweging. In dit voorafgaande onderzoek stond het in kaart brengen van de omvang van de SJD-beroepspraktijk en de verschillende functies hierbinnen centraal. In dit vervolgonderzoek ligt de nadruk op inhoudelijke ontwikkelingen. Speciale aandacht bestond in het onderzoek voor een drietal thema’s: certificering en (kwaliteits- en beroeps)registers, de impact van digitalisering en het belang dat organisaties hechten aan het onderzoekend vermogen van SJD-professionals.

Referentie Timmer, I., & Mein, A. (2020). SJD in 2020: Een vervolgonderzoek naar de arbeidsmarkt voor sociaal juridische dienstverleners. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Legal Management. https://www.hva.nl/akmi/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2020/10/sjd-in-2020-trends-en-ontwikkelingen-in-kaart.html
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 oktober 2020