Onderzoek ‘informele aanpak’ bij bezwaar

Werkpakket 3: ‘Het gesprek met de bezwaarmaker’

Verslag

Deze notitie bevat het verslag van het onderzoek naar de zogenoemde gespreksfase van de bezwaarschriftprocedure. Dat wil zeggen de fase waarin met de bezwaarmaker een (vervolg) gesprek wordt gevoerd naar aanleiding van het bezwaarschrift en waarin (verder) wordt gezocht naar een passende afdoening. De informele aanpak veronderstelt immers dat de bezwaarbehandelaar telefonisch contact zoekt met de bezwaarmaker, om na te gaan wat het probleem is en op welke wijze het bezwaarschrift behandeld zou kunnen worden. Soms volstaat het eerste telefoongesprek, soms volgt een nader gesprek met de bezwaarmaker en eventuele derden, soms wordt (daarnaast) een formele hoorzitting gehouden.

Referentie Mein, A. (2020). Onderzoek ‘informele aanpak’ bij bezwaar: Werkpakket 3: ‘Het gesprek met de bezwaarmaker’. (HvA Open). Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Auteur(s)


Publicaties:

Research database