Onderzoek ‘informele aanpak’ bij bezwaar

Werkpakket 5: Afsluitende rapportage

Verslag

Deze notitie bevat de afsluitende rapportage van een onderzoek naar de behandeling van bezwaarschriften in vijf gemeenten in Noord-Holland. Dit praktijkgerichte onderzoek moet een burgervriendelijke en oplossingsgerichte werkwijze bij bezwaar dichterbij brengen. Het is in februari 2018 van start gegaan, het veldwerk is in januari 2020 afgerond. Het is uitgevoerd op basis van een subsidie in het kader van de RAAK-Publiek regeling voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

Referentie Mein, A., & Marseille, B. (2020). Onderzoek ‘informele aanpak’ bij bezwaar: Werkpakket 5: Afsluitende rapportage . (HvA Open). Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Auteur(s)

Bert Marseille

Publicaties:

Research database