Responsieve bezwaarbehandeling in theorie en praktijk

Artikel

De bezwaarprocedure is in beweging. Steeds meer bestuursorganen zijn zich ervan bewust dat die procedure niet is bedoeld om besluiten in een quasi-rechterlijke setting louter op hun rechtmatigheid te beoordelen, maar om op een zo informeel mogelijke wijze een oplossing te vinden voor het geschil met de bezwaarmaker. Procedurele rechtvaardigheid en responsiviteit zijn daarbij steekwoorden.

Referentie Mein, A. G., & Marseille, A. T. (2019). Responsieve bezwaarbehandeling in theorie en praktijk. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2019(8), 365-371. Article 2019/36.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 oktober 2019

Publicatiedatum

okt 2019

Auteur(s)

A.T. Marseille

Publicaties:

Research database