Het Nader rapport bestuurlijke boetestelsels

een stap terug in duidelijkheid?

Artikel

In de loop der tijd hebben zich verschillende, op zichzelf staande sanctiestelsels ontwikkeld. Het meest in het oog springend is de opkomst van de bestuurlijke boete naast het strafrecht als klassiek sanctiestelsel. Echter, ook binnen het strafrecht wordt tegenwoordig het merendeel van de zaken buitengerechtelijk afgedaan door de politie, bijzondere opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie.

Referentie Mein, A., & van der Vorm, B. (2018). Het Nader rapport bestuurlijke boetestelsels: een stap terug in duidelijkheid? Justitiële verkenningen, 2018(4), 37-48. https://doi.org/10.5553/JV/016758502018044004004
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Auteur(s)

Benny van der Vorm

Publicaties:

Research database