Samenwerken met naasten

inbedding in zorg- en welzijnsopleidingen

Artikel

Voor mensen met een chronische aandoening of beperking zijn het vaak naasten én beroepskrachten die hen nabij zijn. Vanuit hun persoonlijke relatie kennen naasten hulpvragers als geen ander, terwijl beroepskrachten het zorglandschap goed kennen en kennis over het leven met een chronische aandoening of beperking meebrengen.

Goede samenwerking tussen deze partijen helpt om samen inhoud te geven aan een goed leven voor de hulpvrager en diens naasten (Witteveen et al., 2021). Het investeren in de relatie en het waarderen van naasten als gelijkwaardige gesprekspartners is daarbij essentieel. De samenwerking met naasten zou gezien moeten worden als een belangrijke bijdrage aan kwaliteit van leven van mensen en niet als iets 'waar je ook nog wat mee moet'.

Referentie Wittenberg, Y., Kwekkeboom, R., Hermsen, M., Brandts, M., & Wilken, J. P. (2022). Samenwerken met naasten: inbedding in zorg- en welzijnsopleidingen. Vakblad Sociaal Werk, 23(6), 22-25. https://doi.org/10.1007/s12459-022-1518-5
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 28 november 2022

Publicatiedatum

nov 2022

Auteur(s)

Maaike Hermsen
Mariët Brandts
Jean Pierre Wilken

Publicaties:

Research database