Van incidenteel naar structureel

Toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking of een zorgverantwoordelijkheid: Een onderzoeksrapport over de ervaringen, wensen en mogelijkheden ten aanzien van het verbeteren van de toegankelijkheid van het onderwijs aan de HvA

Verslag

Toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking of een zorgverantwoordelijkheid: Een onderzoeksrapport over de ervaringen, wensen en mogelijkheden ten aanzien van het verbeteren van de toegankelijkheid van het onderwijs aan de HvA

Referentie van Zal, S., Tempelman, D., & Kwekkeboom, R. (2020). Van incidenteel naar structureel: Toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking of een zorgverantwoordelijkheid: Een onderzoeksrapport over de ervaringen, wensen en mogelijkheden ten aanzien van het verbeteren van de toegankelijkheid van het onderwijs aan de HvA. (1.0 ed.) Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning / AKMI / FMR.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 8 juni 2020

Publicatiedatum

jun 2020

Auteur(s)

Daniel Tempelman

Publicaties:

Research database