Mensen met licht verstandelijke beperkingen

Hoofdstuk

In dit project zijn de effecten van sociale isolatie op kwetsbare groepen in Nederland onderzocht ten tijde van de eerste lock down (van 15 maart 2020 tot 23 mei 2020) en de periode van ‘de versoepeling’ van de maatregelen tot het einde van het onderzoek (de periode na 23 mei 2020-1 juli 2020). De veranderingen in het overheidsbeleid rond thuisisolatie en aanverwant beleid, zoals afstand houden, worden ook in het rapport belicht. De kwetsbare groepen die deelnamen aan dit project zijn o.a. ouderen die alleen wonen, of in het verpleeghuis, mensen met ernstige psychische problemen, mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB), dak- en thuisloze mensen en gezinnen waar huiselijk geweld aan de orde is.

Referentie van Schravendijk, M., Willems, P., Albers, C., Christiani, A., Kwekkeboom, R., & van Zal, S. (2020). Mensen met licht verstandelijke beperkingen. In D. de Vries, & J. Pols (Eds.), Effecten van sociale afstand op kwetsbare groepen in Nederland (pp. 33-38). Universiteit van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 juli 2020

Publicatiedatum

jul 2020

Auteur(s)

Pauline Willems
Charlotte Albers
Annelies Christiani

Publicaties:

Research database