Bijzondere mantelzorg

ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek

Boek

Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Community Care) onder twee specifieke groepen mantelzorgers van mensen met psychiatrische problematiek en met een verstandelijke beperking. Onderzoeksvragen: – Wat zijn de aard en de omvang van de mantelzorg aan mensen met een verstandelijkebeperking of psychiatrische problematiek? – Wat is de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers van mensen met eenverstandelijke beperking of psychiatrische problematiek? In het onderzoek is een secundaire analyse uitgevoerd op het datamateriaal uit het door het SCP in 2007 uitgevoerde onderzoek onder mantelzorgers. Ook is er een kwalitatief onderzoek verricht in de vorm van semi-gestructureerde interviews onder vertegenwoordigers van deze twee groepen in Amsterdam en omgeving. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat mantelzorgers uit deze groepen ontlast kunnen worden door betere aansluiting van het voorzieningenaanbod op de diverse levensterreinen en een volwaardige betrokkenheid bij de hulpverlening.

Referentie Wittenberg, Y., Kwekkeboom, M. H., & de Boer, A. H. (2012). Bijzondere mantelzorg: ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Sociaal en Cultureel Planbureau.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2012

Publicatiedatum

jan 2012

Auteur(s)

A.H. de Boer

Publicaties:

Research database