Reflectie instrument

Verslag

Safeguarding - Ondersteunen van de gezonde seksuele ontwikkeling van jeugdigen in jeugdhulp en jeugdbescherming

Het bespreken van seksualiteit is niet gemakkelijk en het vergt specifieke aandacht om dit goed te kunnen doen. Dit reflectieinstrument is bedoeld als tool en hulpmiddel hiervoor. Het doel van het reflectie-instrument is om te leren reflecteren op je eigen competenties (kennis, vaardigheden, houding) die je als professional inzet om jeugdigen te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en seksuele identiteitsvorming.

Het reflectie-instrument is opgebouwd rondom vijf competenties die weer bestaan uit 17 subcategorieën. Elke categorie is verder gespecificeerd in observeerbare gedragskenmerken. De observeerbare gedragskenmerken en de uitleg bij elke item zijn verkregen door input van professionals werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming en door input van jeugdigen zelf.

Referentie Boendermaker, L., Mingels, M., & Walpot, M. (2018). Reflectie instrument. Safeguarding Young People in Care.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 september 2018

Publicatiedatum

sep 2018

Auteur(s)

Muriale Mingels
Mirjam Walpot

Publicaties:

Research database