Handleiding opvoeden in de buurt 2.0

Anders

Voor kinderen is het belangrijk dat zij veilig en gezond kunnen opgroeien in hun buurt. Maar de meeste mensen (zoals ouders, vrijwilligers, buurtwerkers of professionals op (voor)scholen) weten niet (altijd) zo goed hoe ze daar in de buurt voor kunnen zorgen, en of zij daar wel of niet een rol of taak in hebben (Rumping e.a., 2021). Samen werken aan een positief opvoedklimaat in de buurt gaat niet vanzelf.

De Hogeschool van Amsterdam heeft in samenwerking met ouders, vrijwilligers en professionals ‘praatplaten’ ontwikkeld die u hierbij op weg kunnen helpen.
De praatplaten Opvoeden in de buurt bestaan uit 24 korte verhalen die ieder worden weergegeven door 3 plaatjes.

De praatplaten zijn gemaakt om opvoedsituaties in de buurt bespreekbaar te maken. Dit gebeurt aan de hand van drie thema’s: speeltuin, onderweg en schoolplein.
De praatplaten helpen (toekomstige) professionals die in buurten en op scholen werken om met elkaar, met ouders en vrijwilligers, op een laagdrempelige manier na te denken over opvoeden in de buurt, hun eigen gedrag en hierover uit te wisselen. Dit is een belangrijke stap om te kunnen werken aan het stimuleren van een positief opvoedklimaat in de buurt (Rumping e.a., 2021).

De handleiding 2.0 geeft meer achtergrond informatie over de praatplaten en hoe deze in de praktijk in te zetten.

Referentie Rumping, S. (2021, Aug). Handleiding opvoeden in de buurt 2.0. (2.0 ed.) Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Jeugdzorg.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 augustus 2021

Publicatiedatum

aug 2021

Auteur(s)


Publicaties:

Research database