Ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam

Web

Op deze website zijn de producten te vinden van een project gericht op ondersteuning van maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren. Het project bestond uit twee stappen: een onderzoek en op basis daarvan het ontwikkelen van tools voor professionals die met kwetsbare jongeren werken. In alle stappen van het project is nauw samengewerkt met jongeren. Het project werd gefinancierd door ZonMw met co-financiering van de gemeente Amsterdam.

Referentie Boendermaker, L. (Author). (2020). Ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam. Web publication or website, Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd. http://www.hva.nl/ondersteuningjongeren
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 maart 2020