Een vroeg begin is het halve werk

aangrijpingspunten voor vroegtijdige begeleiding op school

Verslag

Dit korte verslag gaat over de analyse van een bestaand databestand waarin op basis van informatie over schoolloopbanen en hulpverleningsgeschiedenissen van leerlingen in verschillende onderwijsvoorzieningen is nagegaan of er specifieke momenten zijn aan te wijzen voor het vroegtijdig bieden van ondersteuning gedurende de schoolloopbaan.

De data is geanalyseerd met frequentie-analyses, Chi-kwadraat toetsen en een HOMALS analyse (multiple correspondentie analyse voor nominale data). De HOMALS analyse laat zien dat er twee momenten te onderscheiden zijn waarop problemen bij leerlingen duidelijk worden: óf al op jongere leeftijd, in het basisonderwijs (meer jongens), óf later, bij de overgang naar of in het voortgezet onderwijs (meer meisjes). De problematiek bij leerlingen van het VSO (met name jongens) wordt eerder zichtbaar dan bij leerlingen (met name meisjes) van onderwijs-zorgarrangementen. Daarnaast wordt uit de analyses duidelijk dat onderwijs-zorgarrangementen en het VSO andere leerlingen in huis hebben dan de bovenschoolse voorzieningen, namelijk leerlingen waarbij er meer aan de hand is geweest tijdens de schoolloopbaan. De data laten zien dat het (in het bijzonder voor meisjes) van belang is om al in vroeg oog te hebben voor leerlingen in kwetsbare omstandigheden.

Referentie Paulusma, H., & Boendermaker, L. (2022). Een vroeg begin is het halve werk: aangrijpingspunten voor vroegtijdige begeleiding op school. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 december 2022

Publicatiedatum

dec 2022

Auteur(s)

Hester Paulusma

Publicaties:

Research database