Betekenisvolle metingen

zinvol werken met meetinstrumenten in de praktijk van de jeugdhulp en jeugdbescherming

Anders

In steeds meer organisaties voor jeugdhulp en jeugdbescherming worden geregeld ‘metingen’ verricht. Jeugdigen, gezinnen en leden van hun netwerk (zoals leerkrachten) vullen bijvoorbeeld vragenlijsten in over hun situatie en professionals gebruiken bijvoorbeeld instrumenten om te reflecteren op hun werkwijze.

Professionals die werken in jeugdhulp of jeugdbescherming vinden het afnemen of invullen van dit soort vragenlijsten met cliënten vaak lastig. Zij ervaren geen direct nut voor hun werk met gezinnen, terwijl het gebruik van de vragenlijsten daar wel voor is bedoeld.
Om (aankomend) professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming
te helpen om metingen op betekenisvolle wijze te gebruiken, zijn voorbeelden verzameld bij Jeugdbescherming Amsterdam. Deze voorbeelden van betekenisvol werken met metingen gaan over drie typen instrumenten, die elk in een apart hoofdstuk worden behandeld;

• Screeningsinstrumenten
• Risicotaxatie-instrumenten
• Instrumenten om te reflecteren op de werkwijze

In een afsluitend vierde hoofdstuk zijn voorbeelden en tips verzameld over betekenisvol werken met metingen op team- en organisatieniveau. Deze voorbeelden en tips zijn gebaseerd op gesprekken met onderzoekers en beleidsmakers werkzaam bij Jeugdbescherming Amsterdam, Spirit en
’s Heeren Loo.
De verzamelde voorbeelden en tips kunnen (aankomend) professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming inspireren om zó te werken met metingen, dat opvoeders en jeugdigen hier beter van worden.

Referentie Top, M., Boendermaker, L., & Rolink, P. (2018). Betekenisvolle metingen: zinvol werken met meetinstrumenten in de praktijk van de jeugdhulp en jeugdbescherming. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Auteur(s)

Pam Rolink

Publicaties:

Research database